Työhaastattelu, mitä voin tehdä?

Työhaastattelukysymykset ”Mitä minä voin antaa?”

Työhaastattelussa kysymys ”Mitä minä voin tuoda pöytään?” on tärkeä. yritykselle voidaan kysyä. Hyvä tapa vastata on tuoda esiin aiemmat saavutuksesi ja korostaa, miten voit vastata heidän tarpeisiinsa. On hyödyllistä tuntea yrityksen haasteet ja painopisteet ennen haastattelua. Muista vastauksessasi osoittaa työnantajalle, miksi olet sopiva tehtävään.

Jotta voisit myydä itsesi mahdolliselle työnantajalle, sinun on osoitettava, että olet valmis tekemään työtunteja ja näkemään vaivaa, jotta menestyisit tehtävässä.

Työnantaja haluaa tietää, miten voit tuoda yritykselle lisäarvoa. Hyvä tapa osoittaa tämä on antaa konkreettisia esimerkkejä. Jos et voi antaa konkreettista esimerkkiä, voit käyttää aiemmasta työstäsi saatua tilastotietoa havainnollistamaan, miten olet edistänyt tiettyä projektia. Käytä mahdollisuuksien mukaan numeroita osoittaaksesi arvosi yritykselle.[

Mainonta

Mitä minä voin tehdä?

Tähän kysymykseen on usein kaksi vastausta: mitä tiedän yrityksestä ja mitä voin antaa panokseni? Sinulla on taitoja ja kokemusta. Mutta miten teet sen, kun sinua pyydetään selittämään aiempia kokemuksiasi?

Vastaus ei ole niin yksinkertainen kuin sanomalla: ”Olen hyvä analysoimaan ongelmia”. Se edellyttää sellaisten taitojen esittämistä, jotka tekevät sinusta hyödyllistä tietyssä työssä. Tämä prosessi edellyttää itsetutkiskelua ja arvojesi, kokemustesi ja taitojesi pohtimista.

Luova vastaus tekee vaikutuksen työnantajaan. Yritä miettiä yrityksen kulttuuria ja sitä, millaista työtä siellä tehdään. Mieti vahvuuksiasi ja sitä, miten voit edistää tätä ympäristöä. On parasta, ettet saa tätä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi koskevaa kysymystä kuulostamaan kerskailulta. Kerro sen sijaan esimerkkejä, jotka osoittavat, miten voit vaikuttaa myönteisesti yritykseen. Muutaman esimerkin esittäminen on hyvä tapa vastata työhaastattelussa kysymykseen ”mitä minä voin tarjota”.

Esimerkkejä työhaastattelua varten

# 1

Jos olisit esimerkiksi haastattelemassa asiakaspalvelijan työtä, mitä voit tuoda yritykselle mahdollisena työntekijänä? Asiakaspalvelijana sinulla saattaa olla erityisiä tapoja kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Nämä keinot voivat olla tehokkaita ja hyödyllisiä tietyissä tilanteissa.

# 2

Myyntivalttiasi voi olla myös se, kuinka paljon työtä olet valmis tekemään urasi eteen. Jotta voisit myydä itsesi mahdolliselle työnantajalle, sinun on osoitettava, että olet valmis tekemään työtunteja ja näkemään vaivaa, jotta menestyisit tehtävässä.

Mainonta

Aiheeseen liittyvät Virat